Палечка

group_pict_20170828144835000000.jpg

  Правилата вече знаем,

                                                                                                              заедно се учим и играем.

 

    Група „Палечка“ е създадена на 15.09.2021 година. Състои се от 28 деца – 10 момчета и 18 момичета, и екип за работа с тях – Ангелина Янкова – старши учител, Ивка Младенова – учител и Серафимка Иванова – помощник-възпитател.

    Основна цел на работата в групата и през тази учебна година е физическото, интелектуалното, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата.

   Игровият метод остава основен в процеса на педагогическото взаимодействие. 

   Очакваните резултати от работата са определени от ДОС и съобразени с психическите и физически характеристики на възрастта, като се отчитат и индивидуалните особености на всяко дете.

    През тази учебна година специално внимание се отделя на екологичното възпитание.

     

 
 
Група "Палечка" се ний наричаме,
но "Малечки" не сме
игрите, песните и танците обичаме 
и бързо със знания растем!
 
 

                                     

 

Галерия

Разгледай
Copyright © 2024 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32