Отпадане на такси

news_pict_20220407095308000000.jpg

04.04.2022

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че с Промяната на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17 / 2022 г. ) параграф 5, се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 г. 

Copyright © 2024 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32